Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica


Upravljanje rizicima u projektu
 
OPIS SEMINARA

Projekti su po prirodi riskantni događaji. Ako ne postoji rizik, neka aktivnost možda i nije projekt. Na ovom seminaru sudionici će naučiti prepoznati, ocijeniti i minimalizirati rizike u vježbi planiranja projekta. Projektni plan sastoji se uglavnom od šest stvari, projektnih ciljeva (zahtjeva, rezultata), strukture poslova (WBS), organizacije projekta, projektnog kalendara, temeljnog plana projekta (proračuna) i upravljanja rizicima.

Tijekom seminara polaznici će se upoznati s jednostavnim modelom upravljanja rizicima: od identifikacije i kategorizacije rizika, preko procjene i evaluacije, procesa određivanja prioriteta rizika kojima ćemo posvetiti pažnju tijekom projekta, do definiranja preventivnih aktivnosti i akcija koje ćemo poduzeti kada dođe do situacije uvjetovane pojavom rizika.

Upravljanje rizicima mali je, ali izuzetno važan korak u upravljanju projektima koji voditeljima projekta i timu pomaže da ostvari kvalitetne rezultate planirane projektom.


KOME JE NAMIJENJEN
Seminar je namijenjen novim i iskusnim voditeljima projekata kojima su potrebne učinkovite, ali jednostavne tehnike za upravljanje rizikom na projektima.


NAČIN IZVEDBE

Predavanje uz prezentacijske slajdove, radionice, diskusije u grupama, prezentacije polaznika.


MATERIJALI

Bilješke s prezentacijskim slajdovima i rezultati radionica.


TRAJANJE

Jedan dan, osam sati.


BROJ POLAZNIKA

Grupe od najviše 20 polaznika.


TEME SEMINARA

  • Što su rizici?
  • Identifikacija i kategorizacija
  • Kvalitativna i kvantitativna procjena i evaluacija
  • Određivanje prioriteta rizika
  • Definiranje preventivnih aktivnosti
  • Odgovor na nastanak rizične situacije


PREDAVAČICA
Vesna Vrga Perović

 

Za ovaj seminar je moguće prijaviti PDU bodove pri PMI (Project Management Institute) u kategoriji B ("Continuing Education")!

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+