Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

Upravljanje projektima: Projektni timovi i komunikacija

 

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen projektnim menadžerimai voditeljima timova, menadžerima zaduženima za razvoj, inženjerima, marketinškim stručnjacima, istraživačima, građevinskim menadžerima, članovima timova koje vode podaktivnosti te svima koji rade na projektima.

CILJEVI

Seminar pomaže u razvoju niza upravljačkih znanja i vještina koje su potrebne na različitim razinama projektne odgovornosti. Sudionici će naučiti upravljati ljudskim resursima i konfliktnim situacijama te koristiti učinkovite načine komunikacije i tehnike motiviranja.

POTREBNO PREDZNANJE

Sudionicima nije potrebno predznanje iz projektnog menadžmenta, ali je poželjno iskustvo rada na projektima.

NAČIN IZVEDBE

Koristi se metodika teorijske prezentacije i sudjelovanja u radionicama.

MATERIJALI

Bilješke s prezentacijskim slajdovima i rezultati radionica.

TRAJANJE

2 dana po 8 radnih sati

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na engleskom jeziku

BROJ POLAZNIKA

grupe od najviše 20 polaznika

PREGLED TEMA

Metoda upravljanja projektimatimovi:

 • karakteristike ljudske strane projektnog menadžmenta
 • odgovornosti, autoritet i udruživanje
 • razumijevanje dinamike snaga unutar timova
 • organizacija odnosa i projektni tim
 • utjecaji nacionalnih, organizacijskih i individualnih kulturnih vrijednosti

Projektni voditelj/menadžer:

 • osnove vođenja
 • model vođenja za kontinuirano unapređivanje

Kreiranje i izgradnja projektnog tima:

 • izbor učinkovitog multifunkcionalnog projektnog tima
 • timsko donošenje odluka, delegiranje i konsenzus
 • utjecaj kulture na uspješnost tima
 • utjecaji stila rješavanja problema i stila upravljanja na uspješnost i kreativnost tima
 • konflikti među članovima tima, funkcionalnim menadžerima i projektnim menadžerima
 • poboljšanje komunikacije između projektnih menadžera i uprave

Radionica: Određivanje vlastitog stila upravljanja
Sudionici će prepoznati vlastiti stil rješavanja problema i naučiti tehnike iskorištavanja svoje jake strane te kako biti u prednosti u odnosu na druge.  

Radionica: Situacijsko projektno planiranje
U simulaciji projekta, sudionici će imati priliku iskusiti kako upravljanja i rješavanja problema utječu na rezultate tima, komunikaciju i produktivnost.

Komunikacija i motivacija:

 • tehnike unapređenja projektne komunikacije
 • uspješni rezultati sastanaka
 • projektni ured i kontrolna soba
 • poticanje timskog sudjelovanja
 • poticanje samomotivacije i izvrsnih rezultata
 • tehnike motiviranja pojedinaca u timu
 • bavljenje problematičnim ljudima i ponašanjima

Vještine vođenja:

 • dvije dimenzije vođenja i učinkoviti stilovi vođenja
 • situacijsko vođenje
 • prilagođavanje vlastitoga upravljačkog stila zahtjevima određenih situacija

Radionica: Određivanje vlastitog stila vođenja
Sudionici će prepoznati vlastiti stil vođenja i vlastitu sposobnost da se prilagode zahtjevima pojedinih situacija.  

Radionica: Određivanje najprikladnijeg stila vođenja
U radnim će grupama sudionici ocijeniti najprikladniji stil vođenja za različite projektne situacije.

Radionica: Projektne situacije
Završna radionica omogućit će sudionicima da kao projektni voditelji na stvarnim projektima riješe probleme tipične za projektne timove sastavljene od ljudi iz raznih dijelova organizacije.

PREDAVAČI

Nur Ergüder, PMP
Bob Gibson, PMP
Anthony Eve, PMP, MAPM  
Roberto D. Gavazzi, Principal consultant

 

vezano.jpgPogledajte i:
Upravljanje projektima: Principi i metode
Pripremni seminar za PMP certifikacijski ispit

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+