Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

eXtreme Project Management
 „Kuda i kako upravljati projektom u izuzetno nepredvidljivim,
promjenjivim i stresnim uvjetima“
 

 

U okruženju u kojem su zahtjevi za promjenama dio svakodnevnog rada na projektu, potreba i mogućnost za prilagodbom je nužna za preživljavanje. Kod takvih ekstremnih projekata, tradicionalni pristup upravljanja projektima ne može pružiti zadovoljavajuću konačnu vrijednost.

Extreme Project management se prilagođava promjenama i maksimalno je usmjeren krajnjem korisniku; podržava planiranje, de-planiranje i re-planiranje; orijentiran je ljudima; a odvija se u skladu sa stvarnošću koja okružuje projekt.

Za uspjeh na ekstremnom projektu potrebno je prihvatiti tzv. kvantni način razmišljanja, (Quantum mindset), svjetonazor koji prihvaća činjenicu da su promjene sastavni dio života.

Za vrijeme životnog ciklusa ekstremnog projekta potrebno je postići i održati stalnu posvećenost projektu, odnosno potrebno je ostvariti:

 • motiviranost i stremljenje inovacijama,
 • povjerenje sa stakeholder-ima i uvjerenost u uspjeh,
 • vrijednost za klijenta pri svakom koraku na putu,
 • kontrolu u nepredvidljivim uvjetima,
 • poduzimanje odgovarajućih akcija u različitim okolnostima.


Osnovni elementi Extreme Project Management modela kojima se postiže gore navedeno su:

 • Četiri akceleratora ili principa za postizanje motivacije i inovacija,
 • Deset zajedničkih vrijednosti za gradnju povjerenja i sigurnosti,
 • Četiri poslovna pitanja za omogućavanje klijentu da ostvari vrijednost što prije i što češće
 • Pet kritičnih faktora uspjeha koji opisuju praksu, alate i infrastukturu:
  • KFU 1: Ovladati sobom,
  • KFU 2: Vođenje kroz posvećenost,
  • KFU 3: Prilagodljiv projektni model,
  • KFU 4: Komunikacija u „stvarnom vremenu“,
  • KFU 5: Agilna organizacija.



KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen projektnim menadžerima, program menadžerima, članovima tima i projektnim sponzorima od kojih se očekuje uspjeh na projektima koji imaju kratke rokove i/ili imaju karakteristike velike brzine, čestih promjena i velike neizvjesnosti.

eXtreme Project Management TM pristup upravljanja projektima je pogodan za informacijske sisteme, istraživanje, razvoj novog proizvoda i okruženja koja zahtijevaju procesni reinženjering bez obzira o kojoj grani industrije se radi. Za ostvarenje koristi od ove radionice nije potreban prethodan trening iz upravljanja projektima.


CILJEVI

Polaznici će po završetku seminara znati odlučiti kada primijeniti eXtreme PM principe, a kada ne, koji je svjetonazor i stil upravljanja kompatibilan s kaosom i nepredvidljivoću i kako primijeniti alate extremnog PM u planiranju i izvršenju. Osim toga naučit će što čini infrastrukturu ekstremnog PM, kako odrediti razvojni životni ciklus proizvoda koji je u skladu s projektnim poslovnim ciljevima, kako što brže osoviti extremni projektni tim na noge i kako zadržati njihovu posvećenost kroz cijeli tijek projekta.

Nadalje naučit će:

 • kako upravljati promjenama bez gubljenja kontrole nad projektom
 • kako razdijeliti stakeholder-e i odrediti njihova očekivanja
 • kako koristiti vremenske iteracije za održavanje smjera projekta, a sponzora projekta zadržati na upravljačkom sjedalu
 • kako učinkovito pratiti rezultate
 • tehnike preživljavanja u asertivnosti i rješavanju sukoba
 • koje su komunikacijske infrastruktune sposobnosti potrebne za naglo ubrzavanje toka informacija i odlučivanja
 • kako poboljšati samo-disciplinu: sposobnost vođenja u nepovoljnim okolnostima
 • kako ocijeniti organizacijsku sposobnost za ostvarenjem uspjeha na ekstremnim projektima i sposobnost podržavanja okruženja koje je tolerantno prema promjenama.


POTREBNO PREDZNANJE

Nije potrebno.


NAČIN IZVEDBE

Predavanje uz prezentacijske slajdove, radionice, diskusije u grupama, prezentacije polaznika.


MATERIJALI

Bilješke s prezentacijskim slajdovima, rezultati radionica, eXtreme PM predlošci.


TRAJANJE

Četiri moduladva dana


JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


BROJ POLAZNIKA

Grupe od najviše 20 polaznika.


PREDAVAČ

Mladen Antolić

 

 

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+