Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

EU projekti - Upravljanje projektnim ciklusom
 

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen poduzetnicima i tvrtkama koje razmatraju korištenje EU fondova kao dodatnog izvora financiranja, djelatnicima obrazovnih ustanova, djelatnicima državnih agencija i javnih institucija te članovima udruga.

CILJEVI

Polaznici će po završetku seminara biti upoznati s metodologijom Upravljanja projektnim ciklusomosnovnom skupinom alata za pripremu i upravljanje projektima koji se koriste kod projekata financiranih iz EU fondova.

Tijekom seminara polaznici će kroz praktične radionice savladati vještine izrade logičkih matrica nužnih prilikom pripreme za prijavu EU projekta.

 

POTREBNO PREDZNANJE

Nije potrebno

NAČIN IZVEDBE

Predavanje uz prezentacijske slajdove, radionice, diskusije u grupama, prezentacije polaznika

MATERIJALI

Bilješke s prezentacijskim slajdovima i rezultati radionica

TRAJANJE

Četiri moduladva dana

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku

 

PREGLED PROGRAMA

Uvod u upravljanje projektnim ciklusom

Pristup logičke matrice za:

 • detaljan opis posla na projektu
 • planiranje i nadzor
 • provođenje promjena u projektu ukoliko je potrebno
 • za evaluiranje partnerskih aktivnosti

Mapiranje i analize

 • analiza dionika
 • analiza problema
 • analiza ciljeva
 • analiza strategija

Planiranje

 • logička matrica (svrha i izrada)
 • logika intervencije
 • pretpostavke i rizici
 • pokazatelji i izvori provjere

Izrada prijedloga projekta

 • raspored aktivnosti
 • raspored resursa i troškova

Provedba projekta, praćenje provedbe i evaluacija
 

PREDAVAČ
Vesna Vrga

 

Za ovaj seminar je moguće prijaviti PDU bodove pri PMI (Project Management Institute) u kategoriji B ("Continuing Education")!


vezano.jpgPogledajte i:
predavanje EU fondovi za Hrvatsku

 

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+