Life Long Learning Akademija

You are here: Home
There are no translations available.


Pregovaračke vještine
 

KOME JE NAMIJENJEN

Polaznikom seminara može biti, i od njega imati koristi, svatko, bez ograničenja zbog poslovnog ili životnog iskustva. Seminar nije namijenjen isključivo prodavačima ili poslovnim ljudima općenito.

SVRHA SEMINARA

Osposobiti polaznike za uspješno pregovaranje u različitim životnim i poslovnim situacijama sa što manje stresa.

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon seminara prepoznati pregovaračke situacije čak i kad ih zateknu, kad i nisu očekivali i pripremali se za njih. S druge strane, naučit će se temeljito pripremiti za pregovore, sastaviti i voditi pregovarački tim do poželjnog rezultata, ali i prepoznati trenutak za odustajanje od daljnjih pregovora.
Očekuje se da će polaznici biti korak dalje prema upravljanju svojim emocijama i emocijama drugih strana u pregovorima.
Razlikovat će bilateralno i multilateralno pregovaranje te načine pristupanja konfliktu. Poseban je naglasak na savezništvima: prepoznavanju potencijalnih saveznika, uzajamnih interesa, ali i područja sukoba.
 

 • Je li vam teško reći „NE“ kad vas nešto zamole?
 • Je li vam mučno u želucu od pomisli da morate tražiti povišicu?
 • Je li vam teško kad morate nešto prodavati ili „prodavati“?
 • Izluđuju li vas djeca kad treba ići u krevet ili odabrati odjeću?
 • Koliko često gledate predstavu koju ste vi odabrali?
 • Pretvara li se često neki vaš obični razgovor u mukotrpne pregovore?

POTREBNO PREDZNANJE

Za pohađanje seminara nisu potrebna posebna predznanja. Preporuča se dobro razmisliti o situacijama koje su polazniku posebno teške ili neugodne te sastavljanje liste prioriteta pregovaračkih vještina koje žele usvojiti.

NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE

U formi predavanja traje 90 minuta i sastoji se od predavana s primjerima.
U formi seminara traje jedan dan i sastoji se od niza diskusija popraćenih predavanjima s primjerima.
U formi radionice traje dva dana i svaka se cjelina prije i/ili nakon predavanja vježba u manjim grupama ili plenarno.

MATERIJALI

U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali, tekstovi drugih autora te poznati međunarodni psihološki instrumenti. Polaznici dobivaju na uporabu prezentacijske materijale s predavanja i brojne poveznice (engl. linkove) na korisne primjere i referalne informacije.

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

Prepoznavanje pregovaračkih situacija

 • u poslovnom okruženju
 • u privatnom/obiteljskom okruženju
 • u usputnim situacijama

Kad moramo/želimo pregovarati

Zašto pregovaramo

 • svrha pregovora
 • ciljevi pregovaranja

Priprema za pregovore

 • definiranje vlastitih ciljeva
 • definiranje BATNA-e
 • odabir strategije
  • win-lose
  • win-win
 • upoznati drugu stranu
 • skiciranje mogućih scenarija
Vođenje pregovora
 • pregovarački tim i uloge u njemu
 • vrijeme i mjesto pregovora
 • stanke u pregovorima i odustajanje od pregovora
 • zapisivanje dogovorenog
 • rješavanje sukoba

Upravljanje vlastitim emocijama

 • prepoznavanje i odvajanje osobnog od službenog stava
 • predviđanje vlastitih emocija
 • izražavanje emocija
Upravljanje tuđim emocijama
 • predviđanje emocija
 • poticanje emocija
 • ublažavanje emocija
Savezništva
 • uloga i gradnja savezništava
 • prepoznavanje potencijalnih saveznika
 • definiranje zajedničkih interesa
 • prepoznavanje potencijalnih sukoba

Simulacija pregovora

 • bilateralnih
 • multilateralnih

 

PREDAVAČ

 Predrag Pale ima široko i bogato iskustvo u različitim granama ljudske aktivnosti i života. S obzirom daje u duši istraživač i inovator, dnevno se nalazi u situacijama u kojima nagovara ljude da nešto počnu raditi drugačije. Vodio je brojne velike, srednje i male projekte, domaće i međunarodne, profine, neprofitne i dobrotvorne u kojima je bio i kupac i izvođač, i naručitelj i davatelj. Stvarao je i vodio timove. U tim situacijama često se pitao: „zašto ne može biti po mome“, „zašto su se složili, a sada se toga ne drže“, „kako ih nagovoriti“, „što mogu u najboljem slučaju očekivati“? Svojim polaznicima ne nudi čiste teorije i „savršena“ rješenja, već im predočuje na koje se sve načine ljudi nose s izazovima pregovora i pomaže im da sami otkriju svoja rješenja i metode, svoje pristupe i svjetonazore te da ih iskušaju u kontroliranim uvjetima radionice.
 

 
Za ovaj seminar je moguće prijaviti PDU bodove pri PMI (Project Management Institute) u kategoriji B ("Continuing Education")!
 
 

Follow us

Contact us

Newsletter subscription

Course certificates

Download your certificate!

 

Our RSS channel

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+