Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

Emocije na poslu
Komunikacija emocijama

 

KOME JE NAMIJENJENO: 
Predavanje je namijenjeno menadžerima svih razina, voditeljima timova, te svima koji se žele profesionalno i osobno usavršavati.


SVRHA PREDAVANJA:
Osvijestiti važnost emocija u svakodnevnom životu i radu. Naučiti prepoznati svoje i tuđe emocionalne reakcije. Upoznati sudionike s mogućim načinima učenja i kontrole emocionalnih reakcija. Ukazati na mogućnosti i načine povećanja osobnog emocionalnog kapaciteta.


OČEKIVANI REZULTAT:
Polaznici će nakon predavanja znati bolje upravljati svojim i tuđim emocijamaupoznati će alate koji će im pomoći poboljšati komunikaciju zasnovanu na emocijama.

POTREBNO PREDZNANJE:
Nije potrebno.


NAČIN IZVEDBE I TRAJANJE:
Interaktivno predavanje u trajanju od dva sata.


MATERIJALI:
U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali - handouts
 

PREDAVAČ:
Boris Hudina, profesor psihologije, predaje psihologiju menadžmenta na veleučilištu Vern.

Bavi se edukacijom iz područja grupne i timske komunikacije, donošenja odluka, profesionalnog stresa i kriznih intervencija, mobbinga, te emocionalnog doživljavanja i izražavanja. Radi individualno i grupno psihološko savjetovanje i terapiju, medijaciju, superviziju i coaching.

Sa suradnicima provodi ispitivanja psihosocijalne klime, ljudskih potencijala, te selekciju i klasifikaciju kadra. Savjetuje kod reorganizacije, restrukturiranja i drugih promjena, te zbrinjavanja viška zaposlenika

Vodi firmu HD-pro d.o.o. za savjetovanje za osobni razvoj i poslovne promjene.


vezano.jpg
Pogledajte i:
Pregovaračke vještine

 

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+