Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

Upravljanje sastancima

 

SVRHA SEMINARA

Omogućiti da se smanji broj nepotrebnih sastanka te da održani sastanci budu korisni, uspješni i učinkoviti.

 

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon edukacije znati kako kvalitetno sudjelovati na sastanku te pripremiti i/ili voditi sastanke. Znat će i koje korake poduzeti da se učvrste i provedu zaključci sa sastanka. Moći će definirati svoju i uloge drugih na sastanku. Razumjet će koji su najbolji načini za održavanje sastanaka. Prepoznat će sastanke kojima ne moraju prisustvovati, te kako ih izbjeći. Naučit će i kako sastanke zamijeniti efikasnijim oblicima rada. Upoznat će i nove načine i tehnike održavanja sastanaka, njihove prednosti i nedostatke, nužne uvjete te načine realizacije. Dobit će uvid u neke načine da se utječe na loše sastanke kao i neke tehnike da se iskoristi vrijeme provedeno na lošem sastanku.

Opcionalno će polaznici biti upoznati s posebnostima sastanaka u kojima sudjeluju pripadnici različitih kultura.

              

  • Sjećate li se zaključaka posljednjeg sastanka kojem ste prisustvovali ?
  • Možete li ostati budnima na sastancima ?
  • Je li vam riječ „sastanak“ sinonim za „dosadno“ ?
  • Osjećate li užas na pomisao da morate voditi sastanak ?

 

TEME

·        Za što su sastanci korisni

·        Vođenje sastanka

·        Poslije sastanka

·        Odlučivanje na sastancima

·        Vrste sastanaka

·        Kako izbjeći sastanke

·        Priprema sastanka

·        Što raditi na lošem sastanku

·        Sastanci „na daljinu“

·        Multikulturni sastanci

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+