Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

 

Učinkovito komuniciranje u timovima i organizacijama

 

KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen osobama koje su angažirane na projektima kao članovi projektnog tima ili kao voditelji projekata. Onima koji su imali prilike raditi na projektima to će biti prilika da dodatno razviju svoje interpersonalne vještine, da svoja iskustva u timskom radu analiziraju i da razmotre probleme s kojima se najčešće susreću pri radu u timovima. Polaznici koji do sada nisu radili na projektima upoznat će se s metodom timskog rada, specifičnostima i temeljnim principima te će također razviti svoje vještine rada s drugim ljudima.

 

CILJEVI

Polaznici će po završetku seminara imati razumijevanje rada u timovima, bit će svjesni različitih uloga koje pojedine osobe preuzimaju u timovima, uloge voditelja tima i njegove odgovornosti, te će biti sposobni izraditi plan komunikacija na manje složenom projektu.

 

TEME

Uvod u timski rad

·        Projekti se rade u timovima

·        Planiranje ljudskih resursa na projektu

·        Kompetencije i sinergija tima

Karakteristike timova

·        Odabir ljudi u timu

·        Kompetencije članova projektnog tima

·        Ponašanje ljudi u timu

·        Razvoj tima

Uloge u timu

·        8 prefereiranih uloga u timu

Radionica: SamoprocjenaPrvi izbor uloge u timu (Belbin)

·        Odgovornosti u timu

·        Stručnjaci

Radionica: Sinergija tima U radnim grupama polaznici pripremaju plan konkretnog projekta. Kroz međusobnu interakciju upoznaju različite uloge u timu. Na kraju se radi usporedba rezultata među timovima. Koji je tim postigao sinergiju?

Razvoj tima

·        Faze razvoja tima

·        Trening

·        Team building

·        Priznanje i nagrađivanje

Voditelj projekta - Projektni menadžer

·        Uloga voditelja projekta

·        Odabir voditelja tima

·        Karakteristike voditelja tima

·        Upravljanje timom

Komunikacija na projektu

·        Karakteristike

·        Planiranje komunikacije i distribucija informacija

·        Izvještavanje o rezultatima

·        Upravljanje očekivanjima

·        Konflikti

Udaljeni timovi

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+