Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica Potpuna L3A kvaliteta
Potpuna L3A kvaliteta

 

Vrhunska izvedba i kvalitetna organizacija predavanja, seminara i radionica te prilagodba potrebama klijenata primarni su ciljevi Life Long Learning Akademije.

Znakom „L3APotpuna kvaliteta“ jamčimo sljedeće:

  • pomoć korisniku pri odabiru seminara;
  • prilagodba sadržaja za in-house seminare
  • utjecaj korisnika na seminar PRIJE održavanja,
  • utjecaj korisnika na seminar ZA VRIJEME održavanja,
  • utjecaj korisnika na seminar NAKON održavanja;
  • trajnu podršku korisniku u razumijevanju sadržaja seminara
  • dodatne informacije za korisnike
  • BEZUVJETNO jamstvo povrata novca

 

Pomoć korisniku pri odabiru seminara

L3A će razgovorom s korisnikom nastojati doći do optimalnog odabira obrazovnog sadržaja za klijenta. Taj savjet nije ograničen samo na seminare koje drži L3A već i na druge o čijem sadržaju i kvaliteti L3A ima dovoljno informacija.
Pored toga, pripremili smo i posebno orijentacijsko predavanje „Kako i zašto učiti“.

Prilagodba seminara
In-house seminari se bez ikakve naknade prilagođavaju potrebama korisnika/naručitelja. Za javne, otvorene seminare to nije moguće samo zbog heterogenosti potreba sudionika.

Utjecaj korisnika na seminar PRIJE održavanja
Prilikom narudžbe in-house seminara klijenti mogu poslati e-mail ili opisati u telefonskom razgovoru koje i kakve sadržaje žele, za koji tip polaznika, što očekuju, s kojim se problemima ili željama susreću u radu itd. Predavači će ono što je prikladno i moguće uvrstiti u sadržaj te odgovoriti klijentu na preostala pitanja.

Utjecaj korisnika na seminar ZA VRIJEME održavanja
Svi oblici obrazovanja, od orijentacijskih predavanja, preko seminara do radionica su interaktivni i potiču sudionike na diskusiju kojom korisnici mogu usmjeravati i produbljivati rad u skladu sa svojim potrebama.

Utjecaj korisnika na seminar NAKON održavanja
Nakon svakog seminara, sudionici ispunjavaju anketu o zadovoljstvu seminarom u cjelini, sadržajem, predavačem, materijalima i organizacijom. Uzimajući u obzir ocjene , komentare i sugestije polaznika, predavači i L3A rade na poboljšanjima za buduće seminare. Rezultati su vidljivi već na sljedećem seminaru.

Trajnu podršku korisniku u razumijevanju sadržaja seminara
Svi polaznici seminara imaju mogućnost postavljati pitanja (putem elektroničke pošte na adresu ) vezana uz tematiku seminara koji su pohađali. Predavači i zaposlenici L3A poslat će odgovor u najkraćem roku.

Dodatne informacije za korisnike
Polaznici seminara dobivaju pristupnu lozinku za dio weba L3A na kojemu mogu pristupiti informacijama i materijalima vezanim uz seminare koje su pohađali o čemu će biti obaviješteni nakon objave svakog novog dodatnog materijala.

BEZUVJETNO jamstvo povrata novca
L3A jamči povrat novca uplaćenog za predavanja, seminare i radionice bez ikakvih uvjeta u punom iznosu, bez umanjenja. Dovoljno je da putem dopisa izjavite da ste nezadovoljni pohađanim seminarom i novac će Vam biti vraćen u cijelosti. Cijenili bismo kad biste nam kratkim opisom objasnili što ste očekivali, a niste dobili kao i bilo koje druge razloge Vašeg nezadovoljstva. Međutim, dovoljna je i Vaša izjava o nezadovoljstvu, bez ikakvih dodatnih objašnjenja.

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+