Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

 


Informacijska sigurnost za sve
- predavanje -


KOME JE NAMIJENJEN

Seminar je namijenjen svakom korisniku računala i mreža i na poslu i kod kuće i na putu. Jednako je namijenjen i iskusnim korisnicima kao i početnicima. Namijenjen je i djeci starijoj od 16 godina.

SVRHA SEMINARA

Svrha predavanja je razumjeti koje i kakve sve opasnosti, od koga i od čega, prijete svakom korisniku Interneta, odnosno čak i korisnicima računala koja nemaju spoj na Internet ta kako se štititi.

OČEKIVANI REZULTAT

Polaznici će nakon predavanja imati pregled opasnosti koje prijete njihovim podacima i računalima dok koriste Internet. Razumjet će tko je sve potencijalni napadač na njihovu sigurnost, kojim se tehnikama koriste, na koji način im olakšavamo, a na koji otežavamo napad. Moći će prepoznati napadače i njihove akcije u brojnim scenarijima. Razumjet će mogućnosti i ograničenja tehnologije za zaštitu računala, komunikacija i podataka. Bit će upoznati s dobrom praksom u zaštiti sebe, svog računala i podataka, svoje obiteljske i radne sredine.
 

 

 • jesu li klinci zaista genijalni hakeri koji mogu provaliti u svako računalo?
 • jesmo li pred njima bespomoćni?
 • moramo li kupiti najskuplje antivirusne programe i jesu li oni dovoljni?
 • kako izgleda sigurna zaporka?
 • koliko je opasno kupovati putem Interneta?
 • mogu li nas prisluškivati preko našeg računala?

POTREBNO PREDZNANJE

Važno je imati iskustvo korištenja Interneta, barem web preglednika i elektroničke pošte. Dobro su došla, ali nisu nužna iskustva korištenja intraneta neke organizacije, lokalnih mreža, neke od društvenih mreža (facebook, twiter, myspace, second life) telekomunikacijskih alata za izravno komuniciranje (MSN, Skype).

FORMA, TRAJENJE I METODOLOGIJA

Cjelokupna tema je podijeljena na dva predavanja od po 60 minuta. U prvom se obrađuju opasnosti i napadači, a u drugom metode zaštite. Predavanje daje pregled potkrijepljen primjerima. Naglasak je na interakciji s publikom u davanju odgovora na pitanja i komentiranju iskustava i potreba publike.

MATERIJALI

U predavanjima se koriste predavačevi prezentacijski materijali i primjeri na Internetu.

JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


TEME SEMINARA

Napadači

 • Tko su sve napadači
 • Zašto napadaju
 • Kako napadaju

Rizici, ugroze i napadi

 • Što je HOAX
 • Što je Phishing
 • Kako postupati s CD/DVD, USM memorijom
 • Kako instalirati nepoznate programe
 • Kupovanje putem Interneta

Metode zaštite

 • Alati i proizvodi za zaštitu
 • Postupci i ponašanje
 • Organizacije na koje se možemo osloniti
 • Što treba štititi
 • Kako prepoznati napadača
 • Kako procijeniti sadržaj
 • Kome se obratiti za pomoć

 

PREDAVAČ

 Predrag Pale je prvi u Hrvatskoj „ganjao“ hakere još 1995. godine. Od tada se sustavno bavi informacijskom sigurnošću te vodi Grupu za informacijsku sigurnost u Laboratoriju za sustave i signale na Fakultetu elektrotehnike i računarstva koja se intenzivno bavi tehničkim aspektima sigurnosti informacijskih sustava, pomaže svojim korisnicima pronaći ranjivosti njihovih sustava i projektira njihovu zaštitu. Pokrenuo je hrvatski nacionalni CERT. Bio je član Vladine međuresorne skupine koja je donijela Program informacijske sigurnosti u RH. Još od 1993. česti je pozvani predavač na konferencijama u svijetu na temu informacijske sigurnosti i informacijskog ratovanja uključujući i NATO konferenciju za najviše generale. Drži predavanja, seminare i radionice na temu informacijske sigurnosti za rukovoditelje, informatičare, roditelje i nastavnike te za širu javnost. Voditelj je Centra informacijske sigurnosti na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu čija je misija podizati svijest najširoj javnosti te rad s mladima posebno onima zainteresiranima za informacijsku sigurnost.
 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+