Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

Upravljanje događanjima
 Promotivna, kulturna, poslovna, stručna i znanstvena događanja
 

KOME JE NAMIJENJEN

Osobama koje su u svojim organizacijama ili tvrtkama zadužene za organiziranje poslovnih sastanaka, obljetnica, dana kupaca, promotivnih događanja, godišnjih okupljanja zaposlenika.

Osobama koje su u sklopu međunarodnih projekata financiranih iz EU fondova ili drugih međunarodnih izvora zadužene za organizaciju niza informativno-edukativnih skupova, radionica, seminara, okruglih stolova ili konferencija.

Osobama koje su u svojim organizacijama razvijaju poticajne programe za zaposlenike u sklopu razvoja ljudskih potencijala.

Osobama koje su se odlučile za karijeru event managera te su se ili će se uskoro pridružiti timu koji organizira događanja u Marketing, PR ili Event agencijama.


CILJEVI

  1. Polaznici će steći razumijevanje svih aspekata organizacije događanjakreativni, organizacijski, financijskoadministrativni, promotivni, provedbeni
  2. Po završetku seminara
    • bit će u stanju razraditi ideju i pripremiti koncept manje i srednje složenog događanja
    • moći će samostalno izraditi plan
    • znat će prepoznati potrebne resurse za provedbu ili narudžbu
  3. Dobit će uvid u industriju događanja u Hrvatskoj


POTREBNO PREDZNANJE

Nije potrebno.


NAČIN IZVEDBE

Predavanje uz prezentacijske slajdove, radionice, 'on-site' posjetom, diskusije u grupama, prezentacije polaznika


MATERIJALI

Bilješke s prezentacijskim slajdovima i rezultati radionica.


TRAJANJE

Četiri moduladva dana


JEZIK SEMINARA

Seminar se izvodi na hrvatskom jeziku.


BROJ POLAZNIKA

Grupe od najviše 20 polaznika.


PREGLED TEMA

Uvod u upravljanje događanjima
•    Vrste i veličine događanja
•    Okruženje događanja
•    Dionici i njihovi interesi
•    Organizacijski tim

Ideja, koncept i dizajn događanja
•    Razvoj koncepta
•    Analiza koncepta
•    Dizajn događanja
•    Izvedivost događanja

Radionica: U manjim grupama, kroz niz radionica polaznici će imati priliku izraditi cjeloviti plan događanja po fazama. U svakoj grupi odabrat će se po jedno događanje na kojem će grupa raditi kroz više modula. U prvoj radionici polaznici imaju zadatak razviti ideju, koncept i dizajn odabranog događanja.

 

Izrada plana događanja
•    Svrha događanja
•    Ciljevi događanja
•    Odabir mjesta održavanja događanja
•    Raspored i program događanja
•    Izrada scenarija događanja
•    Organizacijski dijagrami i priprema opisa poslova

Radionica: Polaznici u svojim grupama pripremaju plan događanja.

Marketing i promidžba događanja
•    Priroda marketinga događanja
•    Marketinški splet
•    Sponzorstva
•    Promocijaoglašavanje, publicitet
•    Odnosi s javnošću

Radionica: Tijekom ove radionice, polaznici će razraditi kratak prijedlog marketinških aktivnosti odabranog događanja.

 

Organizacija događanja
•    Vođenje, organizacijski tim i suradnici na događanju
•    Protokol
•    Catering, smještaj i tehničke usluge
•    Održavanje probe
•    Operacija i logistika

Posjet lokaciji: Polaznici će seminara pod stručnim vodstvom otići u posjetu jednoj od lokacija potencijalnog događanja. Tamo će razgledati prostor potreban za organizaciju događanja, razgovarati s odgovornim osobama i dogovarati najam prostora.

Upravljanje financijama
•    Proračun
•    Točka pokrića
•    Analiza novčanog toka
•    Račun dobiti i gubitka
•    Bilanca
•    Plaćanja u panici

Radionica: Polaznici imaju zadatak izraditi proračun odabranog događanja.

Zakonska regulativa
•    Potrebne dozvole i suglasnosti

Upravljanje rizicima

Sigurnost i osiguranje

Evaluacija događanja


Radionica: Svaka će grupa izraditi plan kako će evaluirati planirano događanje i napraviti skicu instrumenata za procjenu uspješnosti događanja.

Industrija događanja u Hrvatskoj

 

PREDAVAČI

Vesna Vrga Perović

Aleksandra Uhernik Đurđek

 

 

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+