Life Long Learning Akademija

You are here: Home
There are no translations available.

Najava predavanja dr.sc. Predrag Pale

26. rujna 2014. dr.sc. Predrag Pale održat će predavanje na temu "Does our Neural Network
Shape our Social Network, or Is It the Other Way Around?" u sklopu 5. Internacionalnog simpozija psihijatrije i kognitivne neuroznanosti (ISPCN). Ovogodišnja tema dvodnevnog simpozija je "Um u zamci između neuralnih i društvenih mreža", a predavanje dr.sc. Pale o interakciji i (među)utjecaju društvenih mreža i uma će se odlično uklopiti i, vjerujemo, potaknuti sudionike na promišljanje i diskusiju.

 

Follow us

Contact us

Newsletter subscription

Course certificates

Download your certificate!

 

Our RSS channel

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+