Life Long Learning Akademija

You are here: Home
There are no translations available.

 


Predavači - Korana Simonović
Curriculum Vitae
 

Sociologinja dr. sc. Korana Simonović, rođena 1972.g. u Zagrebu, diplome je stekla na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uz višegodišnje iskustvo na znanstvenim simpozijima, radu u državnim i privatnim firmama te vođenju edukacija/treninga razvijala je interes za edukacije/treninge s fokusom na organizacijsko ponašanje, organizacijsku kulturu, leadership, komunikaciju, emocionalni management, stres management, marketing, emocionalni management i interpresonalne odnose.

Kroz vođenje treninga razvijala je i sama sebe tako što je tražila putove prema samoaktualizaciji svojih potencijala. U slobodno vrijeme bavi se plivanjem, planinarenjem, putovanjima, tehnikama relaksacije i vožnjom na biciklu.
 

 

Follow us

Contact us

Newsletter subscription

Course certificates

Download your certificate!

 

Our RSS channel

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+