Life Long Learning Akademija

Vi ste ovdje: Naslovnica

 


Predavači - Ines Čavar
Curriculum Vitae
 
zrinka_simunovic_photo2.jpg
Ines Čavar
prof. psihologije

Ines Čavar ima bogato iskustvo u upravljanju projektima u multinacionalnim korporacijama što joj je dalo jedinstvenu priliku da iz prve ruke i “in vivo” prouči grupnu dinamiku, stres i sukobe u timskom radu. Educirana je u području istraživanja tržišta od strane vodećih istraživača u centrali Philip Morrisa u Lausannei i potom je vodila brojne projekte istraživanja tržišta u Jugoistočnoj Europi.

Također je stekla iskustvo u pružanju psihološke podrške, uključujući nošenje sa ljutnjom. Na zagrebačkom Pravnom fakultetu, Studijski centar socijalnog rada je sudjelovala u nastavi iz socijalne psihologije, uključujući teme poput agresivnog ponašanja. Radila je i s djecom s posebnim potrebama kao što su djeca bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi I djeca s poteškoćama u sluhu i govoru.

Jedna od omiljenih znanstvenih disciplina Ines Čavar je psihoneuroimunologija, nova i uzbudljiva disciplina koja se bavi interakcijom uma i tijela. Psihoneuroimunologija i njoj srodne discipline pružaju ključne uvide u puteve kojima stres utječe na tijelo i zdravlje.

Ines je završila prvi stupanj obrazovanja iz transakcijske analize, teorije međuljudske komunikacije i psihoterapije.
 

 

Pratite L3A i na:

Obratite nam se na:

Prijava za newsletter

Certifikati tečajeva

Preuzmite vaš certifikat!

 

Naš RSS kanal!

Cijeli L3A web
Cijeli L3A web1
Cijeli L3A web2

Google+